Det är viktigt att telefonin fungerar optimalt på ett företag, men på en kommunal arbetsplats kan det faktiskt i stället vara mobilförbud. Det hela beror på vilken bransch en är i.

gammal telefon (2)Mycket kan man behöva för sitt företag, inte minst bra system för kommunikation. Det kan vara allt från högfungerande och smart telefoni från http://www.noll7noll.se till interna nät för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Sedan går ju mycket att koppla ihop, så som system via både telefoner och datorer med konfigurerade mail och liknande. Om det inte funkar i de interna systemen så är det viktigt att fixa nya. Kommunikationen är viktig med andra ord.

Kommunikation och mobilförbud

I tidningen Chef kan vi läsa om hur man som chef, förutom att förbättra de tekniska förutsättningarna på arbetsplatsen, också lära sig att verkligen kommunicera bättre:

Ledarskapet formas utifrån ledarnas och medarbetarnas behov och förutsättningarna som finns för ledarskap och kommunikation inom organisationen – Chef

Men sedan får det inte gå överstyr med telefonin. I Dagens Nyheter rapporteras det om hur det blir mer och mer mobilförbud på olika arbetsplatser. Det handlar givetvis om var man arbetar, på en förskola är det kanske inte lika okej att fippla med mobilen som det är när mobilen är ens främsta arbetsverktyg. Även på SVT kan vi läsa om detta, och att det är mestadels kommunala arbetsplatser som har haft problem med mobiltelefoner och därför har infört mobilförbud. Det är alltså inte bara skolelever som har svårt att lägga ifrån sig mobilen utan även vuxna som gärna sitter med den lilla apparaten i handen och scrollar fast de borde jobba.