Internetanvändningen ökar – i alla ålderskategorier. I Finland kommer snart all myndighetspost att komma i digital form, det gör att fler äldre måste lära sig använda datorer och internet.

 

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur användandet av sociala medier och särskilt Youtube ökar hos även den äldre generationen. Något som då Dagens Industri rapporterade om. Nu menar många vidare att just termen sociala medier är ett föråldrat begrepp.

 

I Svenska Dagbladet skrivs det om vad som egentligen menas med att använda internet, en fråga som har blivit allt mer komplicerad i samband med att internetanvändningen har dubblerats mångfalt på bara ett decennium. Det som tas upp är bland annat att datorspel inte räknas in i termen sociala medier men är ändå ofta väldigt sociala medier, eftersom det är mycket kontakt med andra via dessa internetbaserade spel.

Äldre damer diggar om internet

 

I Svenska Yle skrivs det om två lite äldre damer som gillar internet och sina datorer, men som båda tycker det är svårt att få sina jämnåriga vänner intresserade av detsamma. De menar att internet är världens bästa sak eftersom man kan googla på vad som helst och dessutom hålla reda på saker som händer i ens omgivning, både i sin hemstad eller by samt vad vänner och familj gör och har på gång. De menar vidare att ju äldre man blir desto mer nytta av det har man, och att det skulle kännas väldigt underligt att vara utan dator nu när man vant sig vid detta.

 

I Finland är det så att det nästa år kommer myndigheter att i stället för att skicka vanlig post med information från folkpensionsanstalten, skatteverket och trafiksäkerhetsverket så kommer allt detta i stället att komma i form av digital post. Det gör att allt fler måste lära sig hantera både datorer, internet och e-post.

 

– Vad ska vi då göra? Vi får vända oss till barn och barnbarn igen