Coronavirusets spridning har utsatt företagslivet för stora påfrestningar och förändringar. Som tur är finns det tekniska hjälpmedel som gör att det blir enklare att fortsätta driva verksamheter någorlunda normalt. Det står ändå klart att det är viktigare än någonsin för företag att ha fungerande teknik för kommunikation.

Under den pågående pandemin är det många arbetsplatser som valt att låta sina anställda jobba hemifrån. Allt för att, som det heter, bidra till att kurvan av människor som insjuknar i Covid-19 plattas ut. Under förutsättningarna som råder nu är det förstås extra viktigt för företag att kunna lita på tekniken. Inte minst kan det vara klokt att skaffa ett företagsabonnemang för telefoni som innefattar en telefonväxel.

Viktigt med fungerande telefonväxel

Det är mycket som ska funka. När de anställda inte samlas på samma kontor är det väldigt bra att ha en fungerande telefonväxel med möjligheten att koppla vidare samtal till respektive persons mobiltelefon. Personalen måste kunna kommunicera internt men allra viktigast är förstås att kunder och andra intressenter kan nå rätt personer på företaget.

Fungerande teknik för digitala möten

Digitala möten var knappast något helt okänt fenomen innan pandemin. En sak som är säker är dock att möten i Zoom, Skype och andra digitala plattformar är någonting som blivit välbekant för betydligt fler nu. Vid möten där flera personer ska samspråka över både ljud och bild är det också väldigt viktigt med välfungerande telefoni. Om uppkopplingen gör att ljudet hackar eller bilden låser sig kan företaget både tappa tid och pengar. Dessutom kan tekniska störningar av det slaget också ha en demoraliserande effekt.

Lyckas med era digitala möten

Många tänker förmodligen att ett digitalt möte är precis som ett fysiskt möte, bara med skillnaden att mötesdeltagarna är uppkopplade via länk. Det är dock ännu viktigare att ni har en tydlig struktur och agenda för möten via länk. Skälet för detta är helt enkelt för att det blir svårare att uppfatta sociala signaler som vanligtvis kommuniceras med kroppsspråk. Se därför till att alla som deltar i mötet får göra sin talan hörd och att alla får känna sig delaktiga.