Internet

Internet och den ökade användningen

Internet och den ökade användningen

Internetanvändningen ökar – i alla ålderskategorier. I Finland kommer snart all myndighetspost att komma i digital form, det gör att fler äldre måste lära sig använda datorer och internet.   I ett tidigare inlägg skrevs det om hur användandet av sociala medier och särskilt Youtube ökar hos även den äldre generationen. Något som då Dagens Industri rapporterade om. Nu menar[Mer…]